Hoofd Fenergie

Elektrische aansluiting

De DC-kabels worden aangesloten op een omvormer die de gelijkstroom omvormt tot wisselstroom. Onmiddellijk na de omvormer wordt een geijkte kWh-teller geïnstalleerd, die de hoeveelheid geproduceerde groene stroom registreert.

Tot slot wordt nog een aansluiting voorzien in de zekeringskast zodat de groene stroom zijn weg vindt in het elektrische net van het gebouw. Afhankelijk van de grootorde van de installatie zal er een studieaanvraag ingediend moeten worden bij de distributienetbeheerder.

Hiervoor adviseren wij u graag in een persoonlijk gesprek.

Elektrische aansluiting